Op deze site zal algemene ras-informatie van de newfoundlander worden opgenomen.

Hiermee zijn we nog druk bezig, maar hopen deze op korte termijn toe te kunnen voegen.

Berichtdatum: 9 juli 2012
Admin login